Eerste bezoek Restauratieve esthetische tandheelkunde – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Eerste bezoek Restauratieve esthetische tandheelkunde

Eerste bezoek Restauratieve esthetische tandheelkunde

Het eerste consult is bedoeld om een diagnose en een behandelplan op te stellen. Hiervoor is eerst een grondig mondonderzoek nodig, vaak aangevuld met (specifieke) rontgenfoto’s. De uitkomsten van dit consult worden met u besproken en schriftelijk aan uw tandarts gerapporteerd.

Sinds 2009 zijn wij verplicht uw identiteitsbewijs te controleren. wilt u zo vriendelijk zijn die bij het eerste consult mee te brengen?