FAQ – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

FAQ

FAQ

Hoe meld ik mij aan als client?

U kunt zich aanmelden via de website bij de link rechtsboven “aanmeldformulier patiënten“. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een afspraak. Alle behandelingen in de Verwijspraktijk worden uitgevoerd op verwijzing van uw tandarts. Een verwijsbrief is dus altijd noodzakelijk voor de afdelingen endodontologie, gnathologie, implantologie, parodontologie, restauratieve esthetische tandheelkunde en vrijgevestigde mondhygiëne. Bent u al cliënt, maar wilt u gebruik maken van een ander specialisme binnen de praktijk, dan heeft u opnieuw een verwijzing van uw tandarts nodig.

Voor de orthodontist is een verwijsbrief wenselijk maar niet noodzakelijk.
Omdat de orthodontist een specialist is, heeft hij/zij in tegensteling tot de andere disciplines geen verwijsbrief nodig.

Wij hechten erg veel belang aan een goede communicatie met uw tandarts. Uw eigen tandarts blijft de regiseur van uw tandheelkundige behandeling. Daarom wordt alleen in overleg met hem/haar een interne verwijzing gerealiseerd, d.m.v. de verwijsbrief.

Bij een eerste bezoek aan de Verwijspraktijk vragen wij u vriendelijk een identiteitsbewijs mee te nemen.

Welke behandelcodes worden gebruikt?

Alle tandartsen in de Verwijspraktijk hanteren de UPT tarieven, dit zijn door de wet vastgestelde tarieven. Niet alle codes worden door alle verzekeringen vergoed. Dit wordt bepaald door de codes die in uw aanvullende verzekering staan. Dit zult u zelf na moeten vragen bij uw verzekering.

Orthodontie vormt een uitzondering. Orthodontisten zijn evenals kaakchirurgen wettelijk erkende specialisten, daarom vallen zij onder een andere tariefstructuur. Orthodontie in onze praktijk wordt uitgevoerd door erkende orthodontisten. Zij hanteren de door het College Tarieven Gezondheidszorg / Zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAio) maximumtarieven voor orthodontisten.

De vrijgevestigde mondhygiënisten hanteren een uurtarief dat wordt geadviseerd door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Het is verstandig vooraf bij uw verzekering te informeren of en wat er wordt vergoed.

Moet ik contant afrekenen?

Indien u dat wenst kunt u contant betalen of pinnen. Dit is echter niet noodzakelijk omdat wij na de behandeling een nota sturen via een factureringsbedrijf Infomedics (of rechtstreeks uit de praktijk).

Hoe snel kan ik geholpen worden?

Uiteraard proberen wij iedereen op een zo kort mogelijke termijn een afspraak te geven. Sommige specialismen hebben helaas wel een wachttijd. Acute klachten kunnen via bemiddeling van uw tandarts met voorrang geplaatst worden. Dit geldt vooral voor acute trauma’s .

Heeft u een vraag over een factuur?

Wij adviseren u deze te stellen via het volgend e-mail-adres: margriet@verwijspraktijk.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen met betrekking tot de facturatie van de afdeling orthodontie kunt u stellen via receptie@verwijspraktijk.nl t.a.v. de afdeling orthodontie.

Heeft u een vraag over de tandheelkundige behandeling?

Via receptie@verwijspraktijk.nl kunt u een vraag stellen over een tandheelkundige behandeling. Wilt u rechtstreeks contact met ons geef dan uw telefoonnummer door via bovenstaande e-mail adres. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wat gebeurt er na uw aanmelding op de website?

Als u zich heeft aangemeld als nieuwe patiënt, krijgt u een bevestiging van de afspraak, een informatiebrief en een gezondheidsvragenlijst toegestuurd. De verwijsbrief en ingevulde vragenlijst kunt u meenemen tijdens uw eerste bezoek.

Sinds 2009 zijn wij verplicht uw identiteitsbewijs te controleren. Wilt u zo vriendelijk zijn die bij het eerste consult mee te brengen?

Hoe is de verwijsprocedure ?

Onze primaire doelstelling is de beste kwaliteit tandheelkunde per deelgebied te bieden. Hieronder vindt U hoe wij denken dit voor U het prettigste te maken.

U kunt zich 24-uur per dag inschrijven via www.verwijspraktijk.nl onder de button  “hier aanmelden voor nieuwe verwijzing“. Aansluitend zullen wij u zo spoedig mogelijk een afspraak toesturen. Zoals bekend worden in de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde uitsluitend patiënten behandeld die zijn verwezen door hun huistandarts of (huis)arts voor een specifieke (deel)behandeling. Derhalve is het van belang dat u altijd een verwijsbrief heeft en deze tijdens uw eerste afspraak meeneemt. Hierin staat waarvoor u verwezen bent. Dit kan o.a. zijn: het stellen van diagnose, het maken van een behandelplan en uitvoering hiervan of de vraag naar een “second opinion”. Daarom is het nodig dat u bij de inschrijving vermeldt bij welke afdeling een afspraak voor u gemaakt moet worden. Indien u in deze niet zeker bent, neem dan eerst hierover contact op met uw verwijzend tandarts.

Wat gebeurt tijdens het eerste consult?

Het eerste consult is bedoeld om een diagnose en een behandelplan op te stellen. Hiervoor is eerst een grondig mondonderzoek nodig, vaak aangevuld met (specifieke) rontgenfoto’s. De uitkomsten van dit consult worden met u besproken en schriftelijk aan uw tandarts gerapporteerd.

Tarieven en begroting?

Tijdens het eerste consult zal  een voorlopige begroting gemaakt worden van het behandelplan; bij grotere behandelplannnen zal u gevraagd worden deze te ondertekenen voor gezien.  Indien u een tandheelkunde verzekering heeft (vaak is hiervoor een aanvullend tandheelkundig pakket nodig) dan komt u veelal in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de behandeling, conform uw polisvoorwaarden.

Hoe is de verslaglegging?

Van de behandeling wordt verslag gedaan aan de verwijzer (huistandarts) over het behandelplan en over het verloop van de behandeling. Bij langdurige behandelingen wordt ook tussentijds en aan het einde van de behandeling gerapporteerd.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling is tijdelijk. De duur is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening. Sommige behandelingen zijn eenmalig terwijl andere -inclusief regelmatige nazorg en controles – soms één tot enkele jaren kunnen duren.

Wat is de rol van uw eigen tandarts?

Uw verwijzing geldt alleen voor de betreffende deelbehandeling. Voor de reguliere controles en behandelingen blijft u bij uw eigen huistandarts; ook gedurende de behandeling in de Verwijspraktijk. De huistandarts blijft de spil van uw tandheelkundige zorg. Als de specifieke deelbehandeling in de Verwijspraktijk voltooid is, wordt u ook voor de follow-up van de door ons verzorgde behandeling weer terugverwezen naar uw eigen tandarts.

Wat gebeurt er als ik een afspraak niet nakom?

Het is belangrijk om uw afspraak goed te noteren en te onthouden. Wij bevestigen de afspraak altijd schriftelijk. Als u dit afsprakenkaartje bij ieder bezoek meeneemt, is de oorzaak van een eventueel misverstand over een afspraak snel te achterhalen. In verband met onze behandelplanning is het erg lastig als u eenmaal gemaakte afspraken verzet. Voor afspraken die binnen 48 uur van tevoren worden afgezegd wordt een deel van de behandelkosten in rekening gebracht (meestal 50%)