Mondhygiene (vrijgevestigd) Eerste bezoek – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Mondhygiene (vrijgevestigd) Eerste bezoek

Mondhygiene (vrijgevestigd) Eerste bezoek

Het eerste consult is bedoeld om een diagnose en een behandelplan op te stellen. Hiervoor is eerst een grondig mondonderzoek nodig, vaak aangevuld met (specifieke) rontgenfoto’s. De uitkomsten van dit consult worden met u besproken en schriftelijk aan uw tandarts gerapporteerd.

Sinds 2009 zijn wij verplicht uw identiteitsbewijs te controleren. wilt u zo vriendelijk zijn die bij het eerste consult mee te brengen?