Facturen Restauratieve esthetische tandheelkunde – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Facturen Restauratieve esthetische tandheelkunde

Facturen Restauratieve esthetische tandheelkunde

De declaraties voor de door ons verrichte behandelingen hebben wij overgedragen aan Infomedics. Een gespecialiseerd bedrijf, dat inmiddels voor duizenden (para)medici werkt en zorg draagt voor de inning van de openstaande vorderingen.

Voor de meest gestelde vragen of informatie over declaraties en/of betalingen kunt u terecht op www.infomedics.nl of 036-2031900.

Bij vragen over facturen kan er op maandag en donderdag gebeld worden tussen 08.30 – 12.00 uur en vragen naar Margriet of mail sturen naar margriet@verwijspraktijk.nl.