Orthodontie eerste bezoek – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Orthodontie eerste bezoek

Orthodontie eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek maakt u kennis met de orthodontist, deze zal u op de hoogte brengen van de behandelmogelijkheden en het verdere traject.

Voordat de behandeling gestart kan worden, wordt onderzocht wat het probleem is en wat daaraan gedaan kan worden.

Na het eerste consult volgt een uitgebreid onderzoek en worden er gegevens verzameld:

Met behulp van deze gegevens wordt een behandelplan gemaakt, waarin de orthodontist uiteenzet, hoe de afwijking het beste verbeterd kan worden.

De volgende stap is een bespreking van dit behandelplan met de patiënt en eventueel de ouder(s)/verzorger(s), waarbij de diagnose, het te verwachten verloop van de behandeling en het financiële gedeelte worden besproken. Ook zullen de beugels worden getoond die waarschijnlijk zullen worden gebruikt. Het essentiële aandeel van de patiënt in het behandelplan zal worden toegelicht. Er is bij die bespreking alle gelegenheid om vragen te stellen over de orthodontische behandeling.

Wellicht méér dan in enige andere tak van de tandheelkunde is orthodontie een samenwerking tussen patiënt (en ouders) en orthodontist. Orthodontische behandelingen duren in de regel lang (vaak enkele jaren) en het resultaat is erg afhankelijk van hoe trouw en nauwkeurig de patiënt de instructies opvolgt. De behandeling verloopt meestal zoals gepland, maar goede resultaten kunnen niet worden gegarandeerd.

Het is in de zorg verplicht om persoons- en verzekeringsgegevens te controleren. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken een geldig legitimatiebewijs én verzekeringspas mee te nemen.