Over ons – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Over ons

Over ons

De historie van de praktijk

De Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam is sinds de opening in januari 1994 een unieke tandheelkundige praktijk in Nederland. Er wordt geen algemene praktijk uitgeoefend. Er werken slechts tandartsen die zich uitvoerig hebben gespecialiseerd in een specifiek tandheelkundig gebied. Het is bij ons een vereiste dat de tandarts-specialist erkend en geregistreerd is door de betreffende wetenschappelijke vereniging en met regelmaat gevisiteerd wordt door de beroepsgroep, hierdoor wordt de kwaliteit blijvend gewaarborgd. Veel medewerkers van de Verwijspraktijk zijn ook als docent verbonden of verbonden geweest aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en actief in het cursus circuit. Uniek aan de Verwijspraktijk is dat er zoveel verschillende tandheelkundige disciplines vertegenwoordigd zijn onder een dak. Dit schept de mogelijkheid om ingewikkelde tandheelkundige problemen op te lossen door een multidisciplinaire aanpak in nauw overleg met de verwijzer. Daarnaast werken er meerdere mondhygiënisten in de Verwijspraktijk; dit alles ondersteund door assistentes en een administratieve sector.

Kenmerk is dat in de Verwijspraktijk alleen patiënten behandeld worden op verwijzing i.v.m. een specifieke moeilijkheidsgraad en/of apparatuur. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt u weer terugverwezen naar uw eigen tandarts voor de reguliere zorg. Uw tandarts blijft te allen tijde de centrale regisseur.

De Verwijspraktijk kan door de korte lijnen tussen de verschillende disciplines snel onderling overleg voeren. Hierbij wordt ernaar gestreefd te werken volgens de richtlijnen van de “handreiking verantwoordelijkheids-verdeling bij samenwerking in de zorg”, zie www.knmg.nl/publicatie/verantwoordelijkheid. Alle behandelaars worden vermeld op de website van de Verwijspraktijk.

Waarom de verwijspraktijk?

De Verwijspraktijk is ontstaan uit een grote behoefte die al in de jaren 90 bestond, om specifieke tandheelkundige behandelingen te kunnen verwijzen naar een gespecialiseerd centrum. De moderne tandarts werkt niet meer geïsoleerd, maar zoekt steeds vaker contact met collega’s d.m.v. van studiegroepen, postacademisch onderwijs, samenwerking en onderlinge verwijzing. In het nieuwe curriculum van de tandartsenopleiding wordt daar goed op ingespeeld. Verdieping van het vak heeft ertoe geleid dat het voor een reguliere tandarts bijna niet meer mogelijk is om alle facetten van de tandheelkunde volledig te beheersen. Een aantal taken kan in samenwerking worden overgedragen aan gespecialiseerde collega’s. Voor patiënten met een samengestelde problematiek is het een prettig idee als zij onder een dak behandeld kunnen worden. Dit sluit aan bij de basisfilosofie van de Verwijspraktijk. Het grote aantal deelgebieden wat verenigd wordt binnen de verwijspraktijk waarborgt een op maat gesneden oplossing.

N.B. Er is GEEN algemene praktijk mogelijkheid; u heeft altijd een eigen reguliere tandarts nodig!

Behoefte aan een heldere structuur

In de loop der jaren is de verwijzing voor een specifieke behandeling steeds meer veranderd in een samenwerking op maat met de verwijzer. Belangrijk hierbij is een goede communicatie tussen de verwijzer en de verwijspraktijk. Het begint bij een goede verwijsbrief waarin duidelijk staat voor welk specifiek deel verwezen wordt en wat de wensen en bijdrage van de verwijzer zullen zijn. De verwijspraktijk zal het verloop van de behandeling protocollair terugkoppelen naar de verwijzer. Schriftelijke terugkoppeling vindt in ieder geval aan het begin en aan het einde van de behandeling plaats d.m.v. een brief of e-mail.