Deelgebieden – Verwijspraktijk voor tandheelkunde Amsterdam – Amsterdam

Deelgebieden

Deelgebieden

Orthodontie

Orthodontie is het specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de gelaatsgroei, de gebitsontwikkeling en het corrigeren van afwijkingen hiervan. lees meer »

Implantologie

Orale implantologie is de tandheelkundige discipline die zich bezig houdt met herstel van functie en esthetiek door het aanbrengen van implantaten waarop vervolgens prothetische voorzieningen kunnen worden gemaakt. lees meer »

Parodontologie

Parodontologie is de tandheelkundige discipline die zich bezighoudt met het ondersteunende weefsel van natuurlijke gebitselementen en implantaten in zowel gezonde als pathologische situaties. lees meer »

Endodontologie

Endodontologie is de tandheelkundige discipline die zich bezighoudt met de wortelkanalen, de pulpa (tandzenuw) en het weefsel rond de wortelpunt. lees meer »

Restauratieve esthetische tandheelkunde

Restauratieve esthetische tandheelkunde is de tandheelkundige discipline die zich bezighoudt met de esthetiek en functieherstel van de dentitie waarbij behoud van zo veel mogelijk eigen tandweefsel wordt nagestreefd. lees meer »

Mondhygiëne (Vrijgevestigd)

Naast de afdeling parodontologie met mondhygienisten heeft de verwijspraktijk een afdeling vrijgevestigde mondhygiënisten. De afdeling is opgezet om tandartsen in de gelegenheid te stellen patiënten te verwijzen voor uitsluitend mondhygiëne behandelingen. lees meer »