Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Home

Welkom

Welkom op de site van de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde. 

In 1994 opgericht als eerste multidisciplinaire Tandheelkundige Verwijspraktijk van Nederland

De Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam verenigt kwalitatief hoogwaardige, specialistische tandheelkundige zorg onder één dak in een patientvriendelijke omgeving. 

Wat maakt ons uniek? Een combinatie van factoren:

  • Ruim 20 jaar ervaring met het werken in een multidisciplinaire setting op basis van verwijzing waarbij de wensen van patient en verwijzer centraal staan.
  • Grote diversiteit in tandheelkundige specialisaties onder een dak
  • Korte lijnen tussen de verschillende disciplines door compacte praktijksetting
  • Meerwaarde door deling van expertise en kennis 
  • Behandelingen in nauwe samenwerking met verwijzend tandarts
  • Modernste technieken en apparatuur voorhanden (bijv. CBCT-scanner)
  • Kwaliteit gewaarborgd d.m.v. erkenning door alle betreffende wetenschappelijke verenigingen 
  • Continue innovatie door geven en volgen van na- en bijscholing

Samen streven wij naar een totaalplan gericht op een functionele, esthetische en duurzame oplossing. Efficientie in resultaat, kosten en behandelduur worden hierbij niet uit het oog verloren worden.

Graag helpen wij u bij het zoeken naar en het vinden van een passende tandheelkundige oplossing.

Als tandarts / verwijzer bestaat de mogelijkheid om een patient direct via de button "Verwijsformulier" aan te melden (rechtsboven op deze webpagina).

Als patient kunt u zich direct aanmelden via de button "Aanmeldformulier" (rechtsboven op deze webpagina). Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw tandarts nodig.

Bent u al cliënt, maar wilt u gebruik maken van een ander specialisme binnen de Verwijspraktijk, dan is daar ook een nieuwe verwijzing van uw tandarts voor nodig.

 

Voor overige vragen kunt u een mail sturen naar: receptie@verwijspraktijk.nl.

Interdisciplinair overleg

Elke laatste donderdag van de maand organiseren wij een interdisciplinaire overlegavond, toegankelijk voor onze verwijzers. Meer info »