Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Erwin van der Zee

Dr. Erwin van der Zee behaalde zijn tandartsdiploma in 1987 aan de Universiteit van Amsterdam.  Daarna volgde hij de Master of Science opleiding in de Parodontologie aan het Eastman Dental Hospital van de Universiteit van London. Vervolgens werkte hij in verschillende praktijken en als onderzoeker op de afdeling Parodontologie van het ACTA. In 1994 promoveerde hij aan de UvA en was tot 2006 als Universitair Docent verbonden aan de afdeling Orale Implantologie van ACTA. Sinds de oprichting in 1994 is hij  werkzaam  in de Verwijspraktijk als parodontoloog en implantoloog.