Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Parodontologie

Parodontologie is de tandheelkundige discipline die zich bezighoudt met het ondersteunende weefsel van natuurlijke gebitselementen en implantaten in zowel gezonde als pathologische situaties.

De diagnose en behandeling van de volgende klinische problemen vallen onder dit vakgebied:

  • acute en chronische tandvleesinfecties
  • tandvleesontstekingen met botverlies (parodontitis)
  • tandvleesontstekingen die gecorreleerd zijn aan medicijngebruik en problemen met de algemene gezondheid zoals diabetes, hart- en vaatziekten
  • ontstekingen rond implantaten (peri-implantitis)
  • focus onderzoek en behandeling t.b.v. eliminatie van ontstekingshaarden bij verminderde afweer (bijvoorbeeld chemotherapie)

Deze behandelingen worden in teamverband verzorgd door parodontologen en mondhygiënisten met specifieke ervaring in de parodontologie.

Overige deelbehandelingen door de parodontoloog:

  • esthetische parodontologie (bedekken van blootliggende worteloppervlakken)
  • klinische kroonverlenging

De parodontologie staat vaak aan de basis van uitgebreide multidisciplinaire behandelingen en ondersteunt hierbij de restauratieve tandheelkunde, orale implantologie en orthodontie.