Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 6422671 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Tjebbe Swart

Tjebbe is afgestudeerd als tandarts in 1979 aan de VU Amsterdam. Hij heeft tot 1981 als tandarts gewerkt en heeft zich vervolgens gespecialiseerd tot orthodontist. De opleiding hiervoor heeft hij gevolgd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig bekend als de Radboud Universiteit), en in 1985 met goed gevolg afgerond. Hij heeft hier ook nog gewerkt tot 1988 en aansluitend tot 1994 op de ACTA bij de afdeling orthodontie. In 1985 (tot heden) is hij een orthodontische praktijk gestart in Gouda. Sinds 1994 is hij als één van de oprichters van de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde hier tevens werkzaam als orthodontist. Bij beide praktijken is hij part-time werkzaam maar nauw betrokken bij alle patiënten.

Tjebbe is lid van:

  • Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten (NVvO)
  • Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)