Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 6422671 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Iris Dirks

Iris Dirks behaalde haar tandartsdiploma in 2001 aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van  2001 tot 2005 was zij werkzaam als tandarts in Leiden, Almere en bij de Jeugdtandverzorging Zoetermeer. Van 2004 tot 2005 deed zij onderzoek bij de afdeling Orthodontie en Orale Biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar zij daarna van 2005 tot 2009 de specialisten opleiding tot orthodontist volgde. Sinds 2010 is zij verbonden aan de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde - afdeling orthodontie.

Iris is lid van:

  • Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten (NVvO)
  • Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)