Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 6422671 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Farimah Baravordeh

Farimah studeerde in 2011 als tandarts af aan de Universiteit Gent (UG). Na haar afstuderen heeft zij een postgraduaat-opleiding bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts gevolgd aan de Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Hierna heeft zij ruim twee jaar ervaring opgedaan in een algemene tandartsenpraktijk. Van 2014 tot 2018 volgde ze de specialistenopleiding tot orthodontist aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Sinds 2018 is zij verbonden aan de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde – afdeling Orthodontie.

Farimah is lid van:

  • Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten (NVvO)
  • Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • World Federation Orthodontics (WFO)
  • American Association Orthodontics (AAO)
  • European Orthodontic Society (EOS)