Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Orthodontie

Orthodontie is het specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de gelaatsgroei, de gebitsontwikkeling en het corrigeren van afwijkingen hiervan.

Voor de orthodontist is een verwijsbrief wenselijk maar niet noodzakelijk. Omdat de orthodontist een specialist is, heeft hij/zij in tegensteling tot de andere disciplines geen verwijsbrief nodig.

Een orthodontisch probleem (malocclusie) kan een aangeboren of een verworven probleem zijn. Indien dit niet wordt behandeld kunnen er op den duur uiteenlopende problemen ontstaan.
De orthodontische behandeling kan worden uitgevoerd bij:

  • vrij jonge kinderen (een interceptieve behandeling om de gelaatsgroei en de gebitsontwikkeling goed te laten de kans op trauma te verkleinen).
  • jong volwassenen om een optimaal resultaat te verkrijgen door de gelaatsgroei en de gebitsontwikkeling bij te sturen.
  • volwassenen als behandeling op zich of als ondersteunende behandeling bij complexe problemen.

Hiervoor is vaak een multidisciplinaire aanpak nodig samen met de kaakchirurg, implantoloog, parodontoloog, cosmetisch tandarts en/of endodontoloog.

De behandeling wordt uitgevoerd door een orthodontist, ondersteund door meerdere assistentes. De gebruikte apparatuur is zeer divers en varieert van uitneembare plaatapparatuur, functionele apparatuur, aligners en buiten- beugels tot zeer ingewikkelde vaste apparatuur (evt. ook aan de binnenkant van de tanden en kiezen).

Mondhygiëne

Matige of slechte mondhygiëne kan gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden en tandvleesziekten veroorzaken. Als het niet lukt om instructies na te komen kan dit leiden tot een langere behandeling, maar ook tot een minder goed resultaat. Bij beslist onvoldoende medewerking van de patiënt (ouders) kan het zelfs nodig blijken een behandeling voortijdig te staken. Als om enige reden een behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt hebben.

Een goede monhygiëne is een eerste vereiste bij een orthodontische behandeling. Liever scheve gave tanden, die goed vast in het bot staan, dan rechte tanden met gaatjes en teruggetrokken tandvlees. Zorg dat vóór de controle/behandeling de tanden altijd goed gepoetst zijn. Neem zonodig een tandenborstel mee naar de praktijk. Mocht de mondhygiëne bij voortduring onvoldoende zijn, kan het noodzakelijk zijn de behandeling voortijdig af te breken, om schade aan de tanden of tandvlees te voorkomen.

Nazorg

Na de actieve behandeling, waarbij de tanden worden verplaatst, volgt nog een fase waarin het behaalde resultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt met losse of aan de tanden vastzittende apparatuur. Ook deze fase moet worden gecontroleerd. Aan het einde van de orthodontische behandeling zullen er soms nog kleine onvolkomenheden zijn in de manier waarop de tanden contact met elkaar maken. Inslijpen door de tandarts of orthodontist kan daarom nodig zijn als fijne instelling van het op elkaar sluiten. Het kan ook nodig zijn om een klein beetje glazuur weg te slijpen tussen de tanden in; dit kan de kans verminderen dat tanden later weer iets gaan schuiven.

De ontwikkeling van verstandskiezen is de afronding van de wisseling. De verstandskiezen moeten daarom door de tandarts of orthodontist regelmatig worden beoordeeld. Dat een orthodontische behandeling werd voltooid, is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Echter alles zal worden gedaan om het bereikte resultaat te behouden. Daarvoor zal in de regel zogenaamde retentie apparatuur nodig zijn om de tanden op hun nieuwe plaats te behouden. Patiënten die hun retentie apparatuur niet trouw dragen, zien vaak hun tanden verschuiven.

Na 1 tot 3 jaar retentie-apparatuur is de stand van de tanden zo stabiel mogelijk. Elke verandering na die tijd is het gevolg van natuurlijke oorzaken. Het verschuiven van tanden komt ook voor bij mensen, die geen orthodontische behandeling hebben gehad. Daarom moeten kleine onregelmatigheden, vooral van de ondertanden, worden geaccepteerd als het best mogelijke resultaat in de gegeven omstandigheden.

Een orthodontische behandeling is, zoals elke medische behandeling, niet geheel vrij van risico’s, bijvoorbeeld het korter worden van de wortels, het afsterven van de zenuw en grijs worden van de tand, het terugtrekken van het tandvlees of het ontstaan van vlekjes/gaatjes of andere beschadigingen in het glazuur van de tand of kies. Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn zij niet geheel uit te sluiten. Tenslotte kunnen zich kaakgewrichtsproblemen voordoen vóór, tijdens of na een orthodontische behandeling. Als dit probleem zich voordoet, kan een aanvullende behandeling nodig zijn.

Afspraken

Meegaan in de behandelruimte
Er kan altijd een begeleider meegaan, om reden van rust, hygiëne en privacy; niet meer dan één persoon per patiënt.

Losse brackets
Reparaties aan de slotjes (=brackets) en retentiespalken nemen extra behandeltijd in beslag, dus als er iets stuk of los is, bel dan altijd de praktijk (ook al heb je diezelfde dag een afspraak) en geef aan ons door wat er precies aan de hand is. Er kan dan altijd extra tijd worden gereserveerd om de beugel te repareren. Op een gewone controle-afspraak is er niet standaard tijd voor reparaties.

School
Schoolverzuim is tijdens een orthodontische behandeling onvermijdelijk. Wij doen ons uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Het is echter niet mogelijk om afspraken voor behandeling uitsluitend ’s middags, buiten schooltijd, te maken. Iedere patiënt zal ook onder schooltijd moeten komen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Niet nagekomen afspraken
Mocht u verhinderd zijn om tijdig op uw afspraak te verschijnen, dient u dit tenminste twee werkdagen voor de gemaakte afspraak aan ons te melden. Indien uw afwezigheid te laat of niet bij ons bekend is, kunnen wij tot 100% van de kosten van voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen.
Bij herhaaldelijk verzuim wordt vanaf de tweede keer minimaal €25,- per gepland consult in rekening gebracht.

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijn gebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Zijn er veranderingen in uw gezondheid/medische gegevens of medicijn gebruik meldt u dit meteen bij de receptioniste of behandelend orthodontist.

Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 08:00 en 10:30 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van het Tandarts Bemiddeling Bureau.