Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Facturen

De declaraties voor de door ons verrichte behandelingen hebben wij overgedragen aan Fa-med. Een gespecialiseerd bedrijf, dat inmiddels voor duizenden (para)medici werkt en zorgdraagt voor de inning van de openstaande vorderingen.

Voor de meest gestelde vragen of informatie over declaraties en/of betalingen kunt u terecht op www.famed.nl of bellen met 0900 0885

Bij vragen over facturen kan er op maandag en donderdag gebeld worden tussen 08.30 – 12.00 uur en vragen naar Margriet of mail sturen naar margriet@verwijspraktijk.nl