Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Mondhygiëne (vrijgevestigd)

Naast de afdeling parodontologie met mondhygienisten heeft de verwijspraktijk een afdeling vrijgevestigde mondhygiënisten. De afdeling is opgezet om tandartsen in de gelegenheid te stellen patiënten te verwijzen voor uitsluitend mondhygiëne behandelingen.

Onder het vakgebied behoren:

  • voorlichting in het gebruik van mondhygiëne middelen
  • voorlichting over voeding en mondgezondheid
  • fluoride applicaties
  • gebitsreiniging
  • behandeling gingivitis en parodontitis (status, initiele parodontale behandeling en nazorg)
  • mondhygiënische nazorgbehandelingen
  • nazorg implantologie