Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Facturen

De declaraties voor de door ons verrichte behandelingen hebben wij overgedragen aan Infomedics. Een gespecialiseerd bedrijf, dat inmiddels voor duizenden (para)medici werkt en zorgdraagt voor de inning van de openstaande vorderingen.

Voor de meest gestelde vragen of informatie over declaraties en/of betalingen kunt u terecht op www.infomedics.nl of bellen met 036 - 2031900

Bij vragen over facturen kan er op maandag en donderdag gebeld worden tussen 08.30 – 12.00 uur en vragen naar Margriet of mail sturen naar margriet@verwijspraktijk.nl