Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Implantologie

Orale implantologie is de tandheelkundige discipline die zich bezig houdt met herstel van functie en esthetiek door het aanbrengen van implantaten waarop vervolgens prothetische voorzieningen kunnen worden gemaakt.

De diagnose en behandeling van de volgende klinische problemen vallen onder dit vakgebied:

  • het vervangen van natuurlijke gebitselementen door implantaten in gedeeltelijk betande kaken, zowel in het front als in de zijdelingse delen. Deze dienen als basis om een kroon of brug op te maken.
  • het plaatsen van implantaten in de sterk geslonken tandeloze kaak ten behoeve van een klikprothese
  • pre-implantologische botopbouw-behandelingen waardoor het mogelijk wordt implantaten te plaatsen
  • het maken van prothetische constructies op implantaten
  • het behandelen van complicaties (o.a. peri-implantitis en complicaties met supra-structuren)
  • het ondersteunen van verwijzende tandartsen bij het maken van behandelplannen en het uitvoeren van deelbehandelingen
  • samenwerking met andere disciplines in de tandheelkunde o.a. parodontologie, orthodontie, prothetiek, restauratieve esthetische  tandheelkunde.