Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Henk Sulkers

Henk Sulkers startte zijn opleiding tot tandarts-gnatholoog in 1975 aan de VU in Amsterdam en heeft sindsdien grotendeels fulltime als zodanig gewerkt in diverse centra voor bijzondere tandheelkunde. Naast de behandeling van kaakklachten bestonden de werkzaamheden uit uitgebreide  reconstructies en “trouble shooting”. Hij was meer dan dertig jaar verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van het VUMC als consulent voor het spreekuur voor kaakgewrichtsklachten en kaakgewrichtschirurgie, daarnaast is hij sinds 2010 docent bij Myopain Dryneedling Systems voor het onderwijs in behandeling van spierproblemen in het hoofd, hals-, en nekgebied. De laatste tien jaar heeft hij zich vooral gericht op de diagnostiek en, waar mogelijk, behandeling van onbegrepen hoofd-, kies- en oorpijnklachten, klachten die vaak jarenlang onbegrip, niet serieus genomen worden en onnodig lijden tot gevolg hebben. Daarnaast zal hij zijn ervaring inzetten bij het opstellen van zeer uitgebreide behandelplannen.