Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Eerste bezoek

Het eerste consult is bedoeld om een diagnose en een behandelplan op te stellen. Hiervoor is eerst een grondig mondonderzoek nodig, vaak aangevuld met (specifieke) rontgenfoto's. De uitkomsten van dit consult worden met u besproken en schriftelijk aan uw tandarts gerapporteerd.

Sinds 2009 zijn wij verplicht uw identiteitsbewijs te controleren. wilt u zo vriendelijk zijn die bij het eerste consult mee te brengen?