Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam - Van Boshuizenstraat 697 - 1082 AZ Amsterdam - tel: 020 2471010 - email: receptie@verwijspraktijk.nl

Gnathologie

Gnathologie is dat deel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het vóórkomen, onderkennen en behandelen van afwijkingen van het hele kauwstelsel (de kaken, tandbogen, spieren kaakgewrichten en bijbehorende weefsels).

Het tandheelkundige herstel van beide tandbogen als één functioneel geheel valt onder de expertise van de gnatholoog.

De belangrijkste symptomen van klachten van het kauwstelsel zijn pijn, bewegingsbeperking en geluiden van het kaakgewricht. De voornaamste reden voor behandelen zijn pijn en bewegingsstoornissen.

De pijn vanuit het kauwstelsel leidt vaak tot verwarring omdat de pijn zich uit op een andere plek dan waar de oorzaak zit.  Dit leidt vaak tot onbegrip met niet succesvolle behandelingen en langdurige klachten als resultaat.

De belangrijkste verschijnselen zijn hoofdpijn, oorpijn, kiespijn (niet vanuit het gebit), keelpijn, wazig zien en dichtzittende of jeukende oren. De diagnostiek is vaak lastig, de behandeling soms complex en gebeurt vaak in multidisciplinair verband.

Bewegingsstoornissen kunnen ontstaan vanuit de spieren en/of het kaakgewricht. Ook hier is goede diagnostiek essentieel voor een correcte behandeling.